ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА
             ПІДПРИЄМНИЦТВА
     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З

 N 81/436 від 25.12.2000       Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   15 січня 2001 р.
 vd20001225 vn81/436         за N 19/5210


  Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
  діяльності з заготівлі, переробки, металургійної переробки
       металобрухту кольорових і чорних металів

  ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держпідприємництва
   N 34/57 від 13.02.2001 )


   Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності"  та постанови
Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 
"Про затвердження    переліку    органів    ліцензування"
Н А К А З У Є М О:

   1. Затвердити Ліцензійні умови провадження  господарської
діяльності  з  заготівлі,  переробки, металургійної переробки
металобрухту кольорових і чорних металів (далі - Ліцензійні умови)
(додаються).
   2. Управлінню ліцензування видів господарської діяльності
Департаменту реєстрації та ліцензування Держпідприємництва України
(Єфремов О.В.), управлінню кольорових та дорогоцінних металів
Держпромполітики України (Катунін В.М.) в установленому порядку
забезпечити  подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
   3. Управлінню забезпечення роботи голови Державного комітету
промислової політики України (Попов-Черкасов І.І.) забезпечити
публікацію цього наказу в засобах масової інформації.
   4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Ліцензійної
палати України та Міністерства промислової політики України від
16.08.99 N 71/277 "Про затвердження Інструкції про
умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні
умови) зі здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних
металів  та  контроль  за їх дотриманням", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 31.08.99 за N 587/3880.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. та заступника
голови Держпромполітики України Грищенка С.Г.

 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва               О.В.Кужель

 Голова Державного комітету
 промислової політики України            В.С.Новицький

               Затверджено
               Наказ Державного комітету України
               з питань регуляторної політики та
               підприємництва України, Державного
               комітету промислової політики України
               25.12.2000 N 81/436

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   15 січня 2001 р.
                   за N 19/5210

             Ліцензійні умови
    провадження господарської діяльності з заготівлі,
    переробки, металургійної переробки металобрухту
          кольорових і чорних металів

           1. Загальні положення

   1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів
України "Про металобрухт" , "Про ліцензування певних
видів   господарської  діяльності"  та  "Про
підприємництво"  і  встановлюють  кваліфікаційні,
організаційні, технічні та інші вимоги.
   1.2. Державний комітет промислової політики України (далі -
Держпромполітики)  є  органом,  що  здійснює  ліцензування
господарської діяльності з заготівлі, переробки, металургійної
переробки металобрухту кольорових і чорних металів згідно з чинним
законодавством.
   1.3. Для кожної філії, кожного відокремленого підрозділу
(далі - приймальний пункт) суб'єкта господарської діяльності, які
проводитимуть господарську діяльність на  підставі  отриманої
ліцензії, Держпромполітики видає ліцензіату засвідчені ним копії
ліцензії. Засвідчена Держпромполітики копія ліцензії є документом,
що підтверджує право приймального пункту ліцензіата на провадження
певного виду господарської діяльності на підставі  отриманої
ліцензії.
   1.4. Дія ліцензії на здійснення господарської діяльності
складає три роки.
   1.5. Держпромполітики для розгляду заяв про видачу ліцензій і
відповідних документів створює ліцензійну комісію. Положення про
комісію та її склад затверджується наказом Держпромполітики.
   1.6. Ліцензії  на  здійснення господарської діяльності з
заготівлі,  переробки,  металургійної  переробки  металобрухту
кольорових  або чорних металів видаються Держпромполітики за
підписом заступника голови комітету - голови ліцензійної комісії.
Підпис засвідчується печаткою Держпромполітики України.
   1.7. Для отримання ліцензії суб'єкт господарської діяльності
подає до Держпромполітики заяву про видачу ліцензії (додаток 1).
   1.8. Документи приймаються в папці за описом, копія якого
видається заявнику (додаток 2).
   1.9. Для отримання копії ліцензії, дубліката ліцензії або в
разі переоформлення ліцензії суб'єкт господарської діяльності
подає до Держпромполітики заяву згідно з додатками 3, 4, 5.
   1.10. Документ, що підтверджує внесення плати за видачу
ліцензії, подається до Держпромполітики в оригіналі.
   1.11. Термін зберігання ліцензійної справи - 4 роки з моменту
видачі ліцензії.

   2. Особливі умови та правила провадження господарської
   діяльності з заготівлі,  переробки,  металургійної
    переробки металобрухту кольорових та чорних металів

   2.1. Суб'єкт господарської діяльності повинен  виконувати
вимоги Законів України "Про металобрухт"  та "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо операцій
з металобрухтом)" .
   2.2. Здійснення  господарської  діяльності  з  заготівлі,
переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових та
чорних металів за адресами, які не внесені до ліцензії або копії
ліцензії, що видає Держпромполітики, не дозволяється.
   2.3. При перевірці виконання  ліцензійних  умов  суб'єкт
господарської діяльності повинен надавати відповідну документацію,
яка стосується виконання ліцензійних умов.
   2.4. В  установчих  документах  суб'єкта  господарської
діяльності повинен бути зазначений вид господарської діяльності,
на провадження якого заявник має намір одержати ліцензію.
   2.5. Орігінал ліцензії повинен зберігатися у спеціалізованого
підприємства або у спеціалізованого металургійного переробного
підприємства, а копії ліцензії, оформлені згідно з пунктом 1.3 цих
ліцензійних умов, повинні зберігатися на їх приймальних пунктах.
   2.6. На  видному  місці  біля  входу  до  території
спеціалізованого  підприємства, спеціалізованого металургійного
переробного підприємства та їх приймальних  пунктів  повинна
знаходитись вивіска з зазначенням:
   назви суб'єкта господарської діяльності, який на цьому місці
здійснює  господарську  діяльність  із  заготівлі, переробки,
металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів,
   виду господарської діяльності, на який отримано ліцензію,
   серії, номера ліцензії та терміну її дії.
   У разі  розташування  спеціалізованого  підприємства  та
спеціалізованого металургійного переробного підприємства або їх
приймальних пунктів на території іншого підприємства - вивіска має
бути поруч з центральною прохідною цього підприємства. Розмір букв
та цифр вивіски повинен бути не менше ніж 8 сантиметрів для назви
суб'єкта господарської діяльності, інші написи буквами та цифрами
розміром не менше ніж 4 сантиметрів.
   Наявність вивіски обов'язкова і не залежить від того, чи
здійснюється фактично на цей час за певною адресою господарська
діяльність з металобрухтом, чи ні.
   2.7. Приймання побутового металобрухту від фізичних осіб
дозволяється лише при пред'явлені ними документа, який засвідчує
особу, та обов'язково оформлюється актом приймання. Акт повинна
підписати фізична особа, що здає металобрухт, із зазначенням
прізвища,  паспортних  даних  здавача  брухту. В акті також
зазначається опис металобрухту та його кількість.
   Приймання промислового  металобрухту  від  юридичних осіб
здійснюється згідно з законодавством та  оформляється  актом
приймання із зазначенням найменування юридичної особи, кількості
та джерел походження металобрухту, дози випромінювання, а також з
відміткою про вибухонебезпечність та дезактивацію і знешкодження
металобрухту від шкідливих речовин.
   Акт повинен бути завірений печатками підприємства - здавача
металобрухту та підприємства, яке приймає металобрухт.
   2.8. Суб'єкт  господарської  діяльності,  що  здійснює
господарську діяльність з заготівлі, переробки, металургійної
переробки металобрухту кольорових металів, повинен:
   забезпечувати противибухову, протипожежну, радіаційну безпеку
згідно з ДСТУ 3211-95 (ГОСТ 1639-93);
   не допускати заготівлю, переробку  радіоактивного  брухту
кольорових металів;
   при зберіганні і транспортуванні брухту кольорових металів
забезпечити заходи щодо попередження утворення і розливу токсичних
і вибухонебезпечних речовин;
   проводити  утилізацію, знешкодження і знищення шкідливих
речовин  згідно  з  затвердженими  у  встановленому  порядку
нормативними актами;
   приймати брухт кольорових металів згідно з ДСТУ 3211-95
(ГОСТ 1639-93);
   зберігати, транспортувати брухт кольорових металів згідно з
ДСТУ 3211-95 (ГОСТ 1639-93);
   збирати брухт кольорових металів згідно з ДСТУ  3211-95
(ГОСТ 1639-93);
   роботи з пожежонебезпечним і вибухонебезпечним металобрухтом,
дослідження якості, пакування металобрухту, застосування засобів
вимірювальної  техніки,  аналітичного  обладнання,  проведення
радіаційного  контролю  повинні  здійснювати  кваліфіковані
спеціалісти.
   2.9. Суб'єкт  господарської  діяльності,  що  здійснює
господарську діяльність із заготівлі, переробки, металургійної
переробки металобрухту чорних металів, повинен:
   забезпечувати противибухову,  протипожежну  та  радіаційну
безпеку згідно з ГОСТ 2787-75;
   дотримуватися умов та правил ГОСТ 2787-75 щодо приймання,
контролю якості, зберігання, знезаражування, первинної обробки,
пакування, транспортування;
   роботи з пожежонебезпечним і вибухонебезпечним металобрухтом,
дослідження якості, пакування металобрухту, застосування засобів
вимірювальної  техніки,  аналітичного  обладнання,  проведення
радіаційного  контролю  повинні  здійснювати  кваліфіковані
спеціалісти;
   перевіряти металобрухт  на  вибухову  безпеку,  відбирати
металобрухт, який містить хімічні, радіоактивні, вибухонебезпечні
речовини і речі;
   дотримуватись правил пакування і транспортування згідно з
ГОСТ 2787-75;
   дотримуватись правил застосування вимірювальної техніки.

      3. Вимоги до спеціалізованого підприємства,
      спеціалізованого металургійного переробного
       підприємства та їх приймальних пунктів

   3.1.    Територія   спеціалізованого   підприємства,
спеціалізованого металургійного переробного підприємства, на якій
буде здійснюватись господарська діяльність з брухтом кольорових
металів та їх сплавів, повинна бути не менш як 500 кв.м, а
територія, на якій здійснюватиметься господарська діяльність з
брухтом чорних металів та їх сплавів, - не менш як 1000 кв.м.
Зазначена територія повинна мати бетонне або тверде покриття, яке
унеможливлює проникнення шкідливих речовин (паливно-мастильних
матеріалів, хімікатів тощо).
   Приймальний пункт кожного спеціалізованого підприємства або
спеціалізованого металургійного переробного підприємства повинен
мати відповідну ділянку з твердим покриттям, яка необхідна для
приймання та зберігання металобрухту.
( Пункт 3.1  в  редакції  Наказу Держпідприємництва N 34/57
 від 13.02.2001 )

   3.2. У кожного суб'єкта господарської діяльності, що здійснює
господарську діяльність з металобрухтом, повинна бути окрема
територія, що відповідає вимогам п.3.1 цих Ліцензійних умов.
   3.3. На території спеціалізованого підприємства,  кожного
приймального  пункту спеціалізованого підприємства та кожного
приймального пункту спеціалізованого металургійного переробного
підприємства,  на  якій  безпосередньо  буде  здійснюватись
господарська діяльність з заготівлі,  переробки  металобрухту
кольорових металів повинні бути:
   спеціальні контейнери або майданчики  для  відокремленого
зберігання брухту кольорових металів і сплавів за класами, групами
і сортами;
   вантажопідйомне обладнання вантажопідйомністю не менше ніж
500 кг;
   один з видів брухтопереробного обладнання (обладнання для
газополум'яного різання, спеціальні ножиці для різки брухту тощо);
   не менш одних ваг з діапазоном зважування не менше ніж до
200 кг, які пройшли перевірку метрологічної служби;
   складські приміщення;
   вимірювальний прилад, що забезпечує проведення радіаційного
контролю.
   3.4. На території спеціалізованого підприємства,  кожного
приймального  пункту спеціалізованого підприємства та кожного
приймального пункту спеціалізованого металургійного переробного
підприємства,  на  якій  безпосередньо  буде  здійснюватись
господарська діяльність з заготівлі, переробки металобрухту чорних
металів, повинні бути:
   вантажопідйомне обладнання вантажопідйомністю не менше ніж
500 кг;
   один з видів брухтопереробного обладнання (обладнання для
газополум'яного  різання, прес, ножиці, дробарки, прес-ножиці
тощо);  (  Абзац  третій  пункту  3.4  в  редакції  Наказу
Держпідприємництва N 34/57 від 13.02.2001 )
   не менш одних ваг з діапазоном зважування не менше ніж до
500 кг, які пройшли перевірку метрологічної служби;
   складські приміщення;
   вимірювальний прилад, що забезпечує проведення радіаційного
контролю.
   3.5. Спеціалізоване  металургійне  переробне  підприємство
повинно мати:
   спеціальні контейнери або майданчики  для  відокремленого
зберігання брухту кольорових металів і сплавів за класами, групами
і сортами (у разі наявності брухту кольорових металів);
   службу, підрозділ чи відповідальних осіб, які забезпечують
контроль безпеки праці та якості продукції, що виробляється;
   технологічну інструкцію (карту), яка забезпечує виробництво
продукції відповідно до вимог стандартів та технічних умов для
видів продукції, що виготовляються;
   журнали плавок;
   документи, які  підтверджують якість виробленої продукції
(сертифікат або паспорт якості);
   для визначення відповідного хімічного складу продукції з
кольорових металів власну акредитовану лабораторію, занесену до
реєстру Держпромполітики (у разі експорту продукції);
   3.6. На   території   спеціалізованого   підприємства,
спеціалізованого  металургійного  переробного  підприємства та
кожного їх приймального пункту ведеться та зберігається протягом
не менше трьох років така документація:
   копії накладних  щодо  надходження  та  відвантаження
металобрухту або продукції;
   копії документів про проходження піротехнічного контролю щодо
кожної партії металобрухту;
   копії документів про проходження радіаційного контролю щодо
кожної партії металобрухту;
   копії актів приймання металобрухту.

 Начальник управління ліцензування
 видів господарської та діяльності
 Держпідприємництва                  О.В.Ефремов

 Начальник управління кольорових

 дорогоцінних металів Держпромполітики         В.М.Катунін

                             Додаток 1
                  до Ліцензійних умов провадження
               господарської діяльності з заготівлі,
                переробки, металургійної переробки
                 металобрухту кольорових і чорних
                              металів

              Державний комітет промислової політики
              України

          Заява про видачу ліцензії

Заявник___________________________________________________________
     (найменування, місцезнаходження юридичної особи)
__________________________________________________________________
  (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
__________________________________________________________________

номер телефону____________________________________________________

організаційно-правова форма_______________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи______________________________

поточний рахунок N __________________ в __________________________
__________________________________________________________________

валютний рахунок N ________________ в ____________________________
__________________________________________________________________
просить видати ліцензію на провадження такого виду діяльності:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   Місце провадження діяльності
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   З порядком отримання ліцензії ознайомлений.

 Підпис заявника _____________ Розшифрування підпису _____________
 "___" _________________ 200_ р.

 Дата і номер реєстрації заяви "__" ________ 200__ р. N __________
 __________________________________ ________ ___________________
 (посада особи, яка прийняла заяву) (підпис)    (прізвище)

                             Додаток 2
                  до Ліцензійних умов провадження
                  господарської  діяльності  з
                  заготівлі,      переробки,
                  металургійної     переробки
                  металобрухту   кольорових  і
                          чорних металів

              Державний комітет промислової політики
              України

    Опис документів, що подаються для одержання ліцензії

   на провадження ______________________________________________
             (вид діяльності)
   від _________________________________________________________
         (назва суб'єкта господарювання)

------------------------------------------------------------------
| N |         Найменування документа          |
|з/п |                              |
|----+-----------------------------------------------------------|
|----+-----------------------------------------------------------|
|----+-----------------------------------------------------------|
|----+-----------------------------------------------------------|
|----+-----------------------------------------------------------|
|----+-----------------------------------------------------------|
|----+-----------------------------------------------------------|
|----+-----------------------------------------------------------|
|----+-----------------------------------------------------------|
|----+-----------------------------------------------------------|
|----+-----------------------------------------------------------|
|----+-----------------------------------------------------------|
|----+-----------------------------------------------------------|
|----+-----------------------------------------------------------|
|----+-----------------------------------------------------------|
|----+-----------------------------------------------------------|
|----+-----------------------------------------------------------|
|----+-----------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------

 Документи прийняв _________________  ___________________________
            (підпис      (розшифрування підпису)
           відповідальної
            особи)

 Копію опису отримав _________________ __________________________
             (підпис     (розшифрування підпису)
            представника
            суб'єкта)

 Дата "__" _____________ 200_ р.

------------------------------------------------------------------
|Відмітка про дату прийняття документів, що підтверджують    |
|внесення заявником плати за видачу ліцензії           |
|Дата "__" ___________ 200_ р.                  |
|________________________________ _____________________________ |
| (підпис відповідальної особи)   (розшифрування підпису)   |
------------------------------------------------------------------

               Додаток 3
               до Ліцензійних умов провадження
               господарської діяльності з заготівлі,
               переробки, металургійної переробки
               металобрухту кольорових і чорних
               металів

              Державний комітет промислової політики
              України

        Заява про видачу копії(й) ліцензії

Заявник __________________________________________________________
    (найменування, місцезнаходження юридичної особи, прізвище,
__________________________________________________________________
     ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
__________________________________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________

вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію ________
__________________________________________________________________
реєстраційний номер ліцензії _____________________________________
термін дії ліцензії ______________________________________________
просить видати копію(ї) ліцензії  у  зв'язку  із  створенням
нового(вих) приймального(их) пункту(ів), а саме:
__________________________________________________________________
     (зазначити назву підрозділу, підпорядкованість)
__________________________________________________________________
місце провадження діяльності: ____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   Перелік документів, що підтверджують створення нового(их)
відокремленого(их) підрозділу(ів) (додаються):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Підпис заявника ________________ _______________________________
                    (розшифрування підпису)
 "___" ________________ 200__ р.

 Дата і номер реєстрації заяви "__" _________ 200__ р. N ________

 __________________________________  ________ __________________
 (посада особи, яка прийняла заяву)  (підпис)    (прізвище)

                             Додаток 4
                  до Ліцензійних умов провадження
               господарської діяльності з заготівлі,
                переробки, металургійної переробки
                 металобрухту кольорових і чорних
                              металів

              Державний комітет промислової політики
              України

        Заява про видачу дубліката ліцензії

Заявник __________________________________________________________
     (найменування, місцезнаходження юридичної особи)
__________________________________________________________________
  (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
__________________________________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________

вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію ________
__________________________________________________________________

реєстраційний номер ліцензії _____________________________________

термін дії ліцензії ______________________________________________

просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з _____________________
__________________________________________________________________
 (зазначити причину: втрата ліцензії або пошкодження ліцензії)

__________________________________________________________________

   До заяви додаються __________________________________________
__________________________________________________________________
  (вказати: документ, що підтверджує внесення плати за видачу
__________________________________________________________________
  дубліката ліцензії, непридатна для користування ліцензія)
__________________________________________________________________

 Підпис заявника _________________ ______________________________
                    (розшифрування підпису)
 "___" ____________ 200__ р.

 Дата і номер реєстрації заяви "__" ________ 200_ р. N __________

 __________________________________ ________ ___________________
 (посада особи, яка прийняла заяву) (підпис)    (прізвище)

                             Додаток 5
                  до Ліцензійних умов провадження
               господарської діяльності з заготівлі,
                переробки, металургійної переробки
                 металобрухту кольорових і чорних
                              металів

              Державний комітет промислової політики
              України

        Заява про переоформлення ліцензії

Заявник __________________________________________________________
     (найменування, місцезнаходження юридичної особи)
__________________________________________________________________
  (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
__________________________________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________

вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію ________
___